Βραχίονας στήριξης ανεμιστήρων οροφής για ψευδοροφές.
  • Βραχίονας στήριξης ανεμιστήρων οροφής για ψευδοροφές.
  • Βραχίονας στήριξης ανεμιστήρων οροφής για ψευδοροφές.

Ceiling Fan Mount for suspended ceilings

70,00 €

Compare products specs

Compare side by side technical specifications of up to 4 products by adding them to compare list.

Add to Quote list

Click on quote this item to add product to your quote list.

Need more information?

If you still have questions about this product click on "more information" button to send us your question.

Data sheet

This product has following properties

Manufacturer warranty See product's manual