Τηλεχειριστήριο ανεμιστήρων οροφής Westinghouse
  • Τηλεχειριστήριο ανεμιστήρων οροφής Westinghouse
  • Τηλεχειριστήριο ανεμιστήρων οροφής Westinghouse

Ceiling fan Remote control kit by Westinghouse

3042

This product is no longer in stock

55,00 €

Compare products specs

Compare side by side technical specifications of up to 4 products by adding them to compare list.

Add to Quote list

Click on quote this item to add product to your quote list.

Need more information?

If you still have questions about this product click on "more information" button to send us your question.

Data sheet

This product has following properties

Manufacturer warranty See product's manual

Download

There are files related to this product ready for download